Author List

                                                           

Dasganu Maharaj

Dr. N H Sahasrabuddhe

Dr. P.D. Shenoy

Dr. M. Rajaram

Dr. U. D. Choubey

Dwarika Mohan Misra

Dr. D. Dayalan

Dr Karan Singh

P. R. Rao

Prof. Sumita Roy

Prof. Lallan Prasad

Pradip Putatunda

Prasada Jagannadha Rao

Ravindra Kumar

R.D. Mahatme

Rakesh K. Mittal

Rajiv Sachdev

R.S. Chillar

Rumki Basu

Richard (Rick) Tunis

Ravindra Singh

R. C. Bhatia

Gautami Sahasrabudhe

John R. de Lingen

J. L. Mehta

J. C. Johari

Jytte Kumar Larsen

J.P. Vaswani

Kevin R. D. Shepherd

Kulbir Singh Sidhu

K. K. Dixit

K. M. Shrivastava

Kamlesh Kapur

S. K. Mangal

S.K. Palhan

Sheikh Taoshobuddha

Smita Panda

Sita Ram Singh

Sewa Singh Dahiya

Sadhu Vaswani

Swami Vidyanand

Sri Kaleshwar

Saumya Sindhwani

S. Seshadri

Shovana Narayan

S.K. Ghai

Bhaskar Chatterjee

Bô Yin Râ

B. V. Rao

Bindu Selot

B.N. Ghosh

Balkrishna Panday

Bharat Singal

Acharya Ramesh Kaushal

Ammula Sambasiva Rao

A. K. Bhatia

A. R. Nanda

Ashwini Kumar

Nishi Chawla

Naresh Singal

Neeraj Gupta

Lorraine Walshe-Ryan

Usha Akella

Marrianne Warren

M. Raheena Begum

Mr Tekkar Yashwanth Prabhu

Mohi Nayyar

Vikas Malkani

Ven. Gyomyo Nakamura

O.P. Ghai